Rapporten gir en bred gjennomgang av internasjonal og nasjonal forskning om hvordan kollektivtransporten kan øke sin konkurransekraft. Målsettingen er å gi en popularisert fremstilling av erfaringene med økt satsing på kollektivtransport. Rapporten har fokus på betydningen av rammebetingelser, som organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene. Den tar også opp overordnede markedsstrategier for kollektivtransporten.

Alle figurer og tabeller kan kopieres og benyttes fritt, men vi ber om at kilden oppgis. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av figurene kan være uklare fordi vi kun har tilgang til bildefilen. Under "referanser" er det mulig å laste ned publikasjonene som er tilgjengelig på internett.

Den trykte versjonen kan lastes ned både i en lang- og kortversjon. I tillegg er det utgitt en artikkelsamling basert på hovedtemaene i rapporten som også kan lastes ned her.


Last ned hoved-
rapporten
som pdf (5.7Mb)


Last ned
sammendrags-
rapporten
som pdf (2.3Mb)

Last ned
artikkelsamling
som pdf (2.1Mb)


Om forfatterne


Bård Norheim og Alberte Ruud fra Urbanet Analyse har skrevet rapporten. Urbanet Analyse jobber med strategiske markedsanalyser på transportområdet, i første rekke for bytransport og kollektivtransport. Begge forfattere har tidligere jobbet ved Transportøkonomisk institutt, Bård Norheim i en årrekke som forskningsleder på kollektivtransportområdet, og Alberte Ruud som forsker.

 

Oppdateringer

Kollektivtransportboka er oppdatert den 01.08.2008. Se egen liste over Oppdateringer.