Oppdateringer i kollektivtransportboka

De mest sentrale figurene i webrapporten vil med jevne mellomrom bli oppdatert. I tillegg vil det bli lagt til nye linker til sentrale rapporter. Følgende figurer og tabeller er oppdatert i kollektivtransportboka: