Takstene i Norge har blitt lavere

Tall for prisutviklingen viser at det har blitt billigere å reise kollektivt i alle de seks største norske byområdene mellom 2003-2006, med unntak av Tromsø (figur 2.6). Prisen for å reise kollektivt økte i perioden 1986-1996, mens prisene ble noe redusert fra 1996 til 2003. Fra 2003 til i dag har de fleste byer hatt en mer markant reduksjon av prisene.