Danmark har Europas høyeste priser på nye biler

I 2004 lå bilprisene i Danmark nesten 90 prosent høyere enn gjennomsnittet i Europa. Norge lå på ”andreplass på lista, med ca 50 prosent høyere bilpriser. Korrigert for kjøpekraft endrer dette bildet seg noe (figur 2.11). Det er fremdeles relativt kostbart for danskene å skaffe seg bil, med et prisnivå som ligger 36 prosent over gjennomsnittet i Europa. Men for både portugisere og folk i sentral-Europa er det dyrere å skaffe seg bil. I disse landene ligger den relative bilprisen fra 40 til 60 prosent høyere enn gjennomsnittet i Europa.

Norge har en relativ bilpris som ligger 11 prosent over gjennomsnittet i Europa, og omtrent på nivå med Hellas, Spania og Nederland. Det betyr at Norge ligger på den øvre halvdelen av bilprisene i Europa, men langt fra toppen.

I den andre enden av skalaen ligger Sverige og Sveits, med hhv 18 og 32 prosent lavere relative bilpriser. Det er interessant å legge merke til at flere av de landene som tradisjonelt har satset mye på kollektivtransporten, som for eksempel Sveits, Sverige, Frankrike og Tyskland også har de laveste prisene på bil. En fellesnevner for mange av disse landene er at de er bilprodusenter og dermed vil ha en motstand mot å legge høye avgifter på nybilsalget. Men dette gjelder ikke for Sveits, som også hadde relativt sett de laveste bensinprisene. Det betyr at mange av de landene som satser mye på kollektivtransport også har gunstige rammebetingelser for bilbruk.