Lokalisering av arbeidsplasser er viktig for kollektivtransportens konkurransekraft

Figur 2.14I tillegg til befolkningstettheten vil selvfølgelig lokalisering av boliger og arbeidsplasser ha stor betydning for både kostnader og markedspotensial for kollektivtransporten. En stor andel arbeidsplasser i sentrum er gunstig for kollektivtransporten fordi at det er mulig å utvikle et konkurransedyktig tilbud.

Alle de nordiske hovedstedene ligger under det europeiske snittet på 20 prosent (figur 2.14). I Oslo er ca 14 prosent av arbeidsplassene lokalisert i sentrum, mens Bergen, Nord-Jæren og Kristiansand-regionen har en større andel arbeidsplasser lokalisert i sentrum enn gjennomsnittet i Europa.