Halvparten av passasjerene med førerkort og bil kunne valgt bil på reisen

Passasjerene med førerkort og bil i husstanden (36 prosent av det totale utvalget) ble stilt spørsmål om de kunne brukt bil på reisen de foretok da undersøkelsen ble gjennomført. Over halvparten oppgir at de kunne brukt bil på den aktuelle reisen (tabell 2.9) (Norheim og Kjørstad 2004).

Det er flere årsaker til at de ikke benyttet bilen selv om de hadde mulighet. 35 prosent oppgir fordelaktige egenskaper ved kollektivtilbudet: Det er mer komfortabelt, det går raskere eller det er billigere å reise kollektivt. 17 prosent reiser kollektivt fordi det er mer miljøvennlig. 41 prosent nevner forhold som har med bilen å gjøre: At det er vanskelige parkeringsforhold, eller at det er tungvint/ubehagelig å kjøre bil i byen. Resultatene viser at restriksjoner på parkering og kjøring i byene, sammen med et konkurransedyktig kollektivtilbud, har stor betydning for at de som har mulighet til å bruke bil likevel reiser kollektivt.

Av de som ikke kunne brukt bil på den aktuelle reisen oppgir over 80 prosent at bilen ble brukt av andre. Majoriteten av disse ville sannsynligvis valgt bort kollektivtransport dersom bilen var ledig på den aktuelle reisen (Norheim og Kjørstad 2004).