Store forskjeller i kvaliteten på kollektivtilbudet

Tilgang til kollektivtransport har selvsagt en stor betydning for muligheten til å reise kollektivt. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at kollektivtilbudet varierer i ulike byområder (figur 2.25). Dette er selvoppgitte opplysninger, men likevel gir tallene en indikasjon på hvordan innbyggerne opplever tilbudet i nærheten av der de bor.Det er desidert flest i Oslo – 86 prosent - som oppgir at det er et godt kollektivtilbud nær boligen, etterfulgt av Trondheim, med 57 prosent. I Stavanger/Sandnes, Kristiansand og Bergen er det ca 40 prosent som oppgir at de har et godt kollektivtilbud nær boligen. I Sarpsborg/Fredrikstad er det kun 10 prosent som oppgir at de har et godt kollektivtilbud.