Erfaringer med tilbudskonkurranse i Grenland

Telemark valgt å gjennomføre en tilbudskonkurranse for kollektivtilbudet i Grenland. Dette var en tilbudskonkurranse som tok utgangspunkt i erfaringene fra Nederland og de resultatavhengige tilskuddskontraktene som er utviklet i Norge (Bekken m fl 2003). Grunnlaget for kontrakten var en analyse av optimale incentiver for kollektivtilbudet i Telemark basert på:

  • Produksjonsavhengige tilskudd på 6 kr per rutekm
  • Inntektsavhengige tilskudd lik billettinntektene eksklusiv skoleskyss

I tillegg dekkes kostnader for skoleskyss etter bruttokostnader. Operatørene får stor frihet i å utvikle tilbudet ut fra det som er lønnsomt med gjeldende insentiver, sånn at det blir en mer dynamisk kontrakt enn i Nederland. Det var Telemark kollektivtrafikk (TKT) som vant konkurransen. Det TKT gjorde i forbindelsen anbudskonkurransen var å samle all produksjon i 3 produkter: Metro - Pendel - Skole.

Dette medførte forenkling av rutestrukturen, økt totalproduksjon i tillegg til flytting av trafikksvak produksjon til befolkningstette områder der en mente at det var vekstpotensial. Metrobuss-konseptet innebar omlegging av rutetilbudet fra opprinnelig åtte linjer med 20 minutter hele dagen, til tre linjer med kvarterstilbud i rushtiden og halvtime på kvelden.

Etter at TKT hadde vunnet anbudskonkurransen valgte de å redusere prisene fra et sonesystem med priser mellom kr 22-65 til enhetstakst på kr 20 og 10 for barn. De fikk raskt en vekst i antall passasjerer på ca 15 prosent det første året. For første halvdel av 2006 var økningen på ytterligere 13 prosent.

Resultatet var en betydelig innovasjon av tilbudet, men en del av planene var allerede lagt i forbindelse med kollektivstrategien for Grenland. Det er derfor vanskelig å si om omleggingen hadde skjedd uansett, men det kan gjøre omleggingen lettere fordi operatørene får ansvaret for detaljering av planene, og evt feil spesifisering av ruteopplegget vil være deres ansvar.