3 Organisering og finansiering

3.1 Kontraktsformer og konkurranseutsetting

Kollektivtransporten er inne i en omfattende omorganisering de siste årene som av mange er omtalt som deregulering og privatisering. Det er i like stor grad en regulering og sterkere offentlig styring av kollektivtransporten. Dette området er i stor endring og med relativt lite evaluering av de endringene som har skjedd. De fleste land og byer er fremdeles på leting etter den ”beste” formen for organisering av kollektivtransporten. Denne delen av rapporten må derfor leses ”med datostempling” og som et bakteppe for å forstå endringene innenfor kollektivtransportområdet.

Det er i hovedsak to forhold som gjør det vanskelig å oppsummere erfaringene med konkurranseutsetting og omorganisering av kollektivtransporten:

  1. For det første var det ofte ”problemområdene” som ble konkurranseutsatt eller omorganisert, særlig i de første årene. Det betyr at potensialet for kostnadseffektivisering eller produktutvikling var større enn gjennomsnittet av andre områder.
  2. For det andre er det få rendyrkede modeller for konkurranseutsetting eller organisering, noe som gjør at vi må sammenligne ulike grader av omorganisering. Det gjelder både graden av markedsansvar, konkurranse og insentiver i kontraktene. Med dette utgangspunktet er det mulig å se nærmere på dagens kunnskapsstatus når det gjelder kontraktsformer og konkurranseutsetting av kollektivtransporten.