Ungdom har høyere prisfølsomhet enn voksne, barn og eldre har lavere prisfølsomhet

Resultater fra Forsøksordningen (Renolen 1998) viste at ungdom har høyere prisfølsomhet enn voksne. Dette kan sammenheng med at gange og sykling er et høyst aktuelt alternativ for denne gruppen når takstene blir for høye.

I internasjonale studier er det funnet at barn og pensjonister har lavere prisfølsomhet enn voksne (Renolen 1998, Luk and Hepburn 1993, Goodwin 1988). Dette har sannsynligvis sammenheng med at denne gruppen mangler alternative transportmåter. På mange reiser er sykkel eller gange et lite aktuelt alternativ for barn og eldre. Barn betaler sjelden selv for reisen, noe som nok også bidrar til en lav prisfølsomhet.