Har enkeltbillettbrukere lavere prisfølsomhet?

Tidligere analyser har antydet at enkeltbillettbrukere har høyere prisfølsomhet enn sesongkortbrukere. Samtidig viser nyere undersøkelser at det motsatte kan være tilfelle, dvs at enkeltbillettbrukerne er mindre prisfølsomme (tabell 7.4). Disse analysene gir i snitt ca halvparten så høy prisfølsomhet for enkeltbillettbrukere som for periodekortbrukere. Dette kan i utgangspunktet virke som et merkelig resultat siden kontantkortreisende er mer sporadiske trafikanter. Men hovedgrunnen er trolig at det faktum at de bruker enkeltbillett og ikke de ulike rabatterte billettene viser at de i mindre grad fokuserer på prisen. De mest prisbevisste passasjerene vil i større grad reise med rabatterte billetter.