Behov for forenkling av betalingssystemet

Det kan være flere årsaker til at trafikantene ser ut til å betale mer enn nødvendig når de reiser kollektivt. Én årsak kan være at pris ikke betyr så mye, dvs. at trafikantene er lite prisfølsomme. En annen årsak kan være at markedsføringen av billettslagene er for dårlig, eller at de rabattene som eksisterer ikke er godt nok tilpasset markedet og er for kompliserte.

Et bredt spekter av billettslag gir den orienterte bruker mange muligheter, men kan virke uoversiktlig for en som mer sporadisk reiser kollektivt. Det er samtidig forbundet med kostnader for selskapet å holde og oppdatere et stort antall forskjellige billetter.

Reisevaneundersøkelser i Tønsberg-området, Drammensregionen, Nedre Glomma og Hundvåg viser at de fleste av de som reiser jevnlig med kollektivtransport mener at det er enkelt å få kjøpt billett på bussen, og enkelt å skaffe seg informasjon om takster og rabatter (tabell 7.12) (Ruud 2004). Det er imidlertid langt færre som mener at det er enkelt å få kjøpt rabattkort, selv blant dem som reiser kollektivt minst en gang i måneden. Dette kan tyde på at det ikke er så enkelt å orientere seg om de ulike mulighetene en har for å kjøpe rabatterte billetter. Kjøp av rabattkort medfører dessuten mer planlegging. Det er mange typer rabattkort en ikke kan få kjøpt direkte på bussen, men som må kjøpes på forhånd.