Ny teknologi erstatter ikke tradisjonelle informasjonsbærere

I tillegg til sanntidsinformasjon på holdeplassene har det etter hvert kommet flere nye informasjonskanaler med avanserte tekniske løsninger på markedet:
  • Reiseplanlegger på internett. I de fleste fylker har det nå kommet reiseplanlegger på internett, som gjør det mulig å søke på rutetider fra holdeplass til holdelass, etter ønsket tidspunkt for avgang eller ankomst.
  • Bussorakel på internett: I Trondheim har kollektivselskapet et ”bussorakel” på sine internettsider, som gir deg svar på spørsmål om bussavganger i Trondheim skrevet som fullstendige norske setninger. Dersom du skriver inn holdeplassen du skal reise fra og til, får du tidligste passeringstid av holdeplassene. Du kan også spørre Bussorakelet om når bussen går fra din gateadresse. Hvis du er ukjent i Trondheim, kan du bruke områdenavn (kilde: www.team-trafikk.no).
  • Informasjon om neste avgang via SMS. I Osloområdet kan du spørre om neste avgang, eller avgang til et bestemt klokkeslett, ved å sende en SMS-melding (kilde: www.trafikanten.no).
  • Sanntidsinformasjon via SMS. I Oslo er det mulig å få tilbakemelding på når bussen du søker etter er ventet til stoppestedet ved å sende SMS med kortnavnet til holdeplassen. Kortnavnet står på hver enkelt holdeplass. Systemet sjekker hvor langt bussen er kommet, helt uavhengig av planlagt rutetid. På denne måten gir systemet deg informasjon som fanger opp eventuelle forsinkelser. Det er også mulig å få sanntidsinfo på flere linjer i samme tekstmelding (kilde: www.trafikanten.no).
  • Reiseplanlegger via mobiltelefon (wap). Selv om du ikke har med deg pc, kan du få kontakt med Trafikantens reiseplanlegger. De fleste mobiltelefoner har i dag funksjonalitet for wap. På wap.trafikanten.no kan du søke på alle avganger fra et bestemt stoppested, søke på reiseruter mellom steder og adresser, søke på sanntidsinformasjon i Oslo og Akershus og få beskjed om spontane avvik i trafikken (kilde: www.trafikanten.no).

Ny teknologi gir nye muligheter for å nå ut med informasjon, noe som kan være en stor fordel for kundene. Det er imidlertid en tendens til at det nye informasjonssamfunnet kan gi oss en uendelig mengde informasjon, slik at problemet blir sortering av informasjon, heller enn mangel på informasjon. Hovedutfordringen i forhold til innføring av IT i trafikantinformasjonen er derfor å kunne gi svar på ”det kundene trenger når de trenger det”.

Kjørstad og Lodden (2003) har oppsummert de viktigste utfordringene i forhold til nye teknologiske løsninger innenfor trafikantinformasjon:

  • Bruken av ny teknologi må være i tråd med brukernes behov. Man må gi trafikantene den informasjonen de har behov for gjennom de kanaler som de har forutsetninger for og er villige til å benytte. Noen grupper i befolkningen har ikke ønske om å benytte avanserte tekniske løsninger.
  • Ny teknologi erstatter ikke de tradisjonelle informasjonskanalene, som trykte rutetabeller, skilt osv. Forbedring av tradisjonelle informasjonskanaler bør prioriteres før alle andre mulige tekniske løsninger.
  • Feil informasjon er verre enn ingen informasjon! Oppdatering av informasjonen er svært viktig. Ved elektronisk informasjon øker dette kravet betraktelig. Elektronisk informasjon gir et inntrykk av alltid å være oppdatert – og det må den også være. Opplever en trafikant å bli feilinformert noen få ganger, kan det være nok til at vedkommende ikke lenger stoler på den informasjonen som blir gitt.
  • Samordnet informasjon er viktig! Det bør utvikles felles databaser som gir inputdata både til ruteplanleggingsverktøy og ulike informasjonsbærere. Dette sikrer at det er den samme informasjonen som gis i alle informasjonskanaler.