I Forord

Kollektivtransporten har alltid stått sentralt på den politiske dagsorden når transportpolitikken i de norske byområdene diskuteres. Det er stor enighet om at kollektivtransporten må styrkes hvis målene for klimautslipp, framkommelighet og et levende bysentrum skal nås. Denne rapporten ser nærmere på hvilke tiltak som må gjennomføres for at kollektivtransporten skal spille en mer sentral rolle i transportpolitikken.


Grunnlaget for rapporten er en omfattende gjennomgang av norsk og internasjonal forskning på kollektivtransportområdet de siste 15-20 årene. Målsettingen har vært å lage en popularisert rapport basert på disse rapportene som kan leses av både fagfolk, politikere og andre interesserte, og hvor de som ønsker det kan lese mer i primærkildene.

Webutgaven av rapporten er finansiert av Vegdirektoratet med Rune Gjøs som kontaktperson. Tom N. Hamre og Kristiane Dedichen Falck  og Jonas Tysland har utviklet og tilrettelagt rapporten for web i ulike faser. Det er tatt utgangspunkt i grafisk design levert av Gazette. Bård Norheim og Alberte Ruud fra Urbanet Analyse har skrevet rapporten, og eventuelle feil og mangler er helt og fullt forfatternes ansvar.

Prosjektet er fulgt av en referansegruppe bestående av:

  • Tore Langmyhr, Trondheim kommune
  • Leif Storsve, Vest-Agder fylkeskommune
  • Christian Aubert, Transportbedriftenes Landsforening
  • Steinar Simonsen, Statens vegvesen region Midt
  • Trine Hagen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

De mest sentrale figurene i webrapporten vil med jevne mellomrom bli oppdatert. I tillegg vil det bli lagt til nye linker til sentrale rapporter.

Oslo november 2007,

Bård Norheim og Alberte Ruud
Urbanet Analyse


Forrige side: Kollektivtransportboka
Neste side: II Oppdateringer