VI Kommentarer og spørsmål?

Hvis du har kommentarer til innholdet i rapporten, eller vil tipse oss om aktuelle referanser og eksempler, kan du sende en epost til kollektivtransportboka@urbanet.no.

Hvis du ønsker å få tilsendt rapporten eller artikkelsamlingen, eller har andre spørsmål om Kollektivtransportboka, kan du henvende deg til Statens vegvesen, Vegdirektoratet på følgende epostadresse: postmottak@vegvesen.no.